නැව් ප්රතිපත්තිය

අපි ෆෙඩෙක්ස් එක්ස්ප්‍රස් සහ ඩීඑච්එල් එක්ස්ප්‍රස් සමඟ ලෝක ව්‍යාප්තව නැව්ගත කරන්නෙමු

ඉතාලියේ ෆ්ලෝරන්ස් හි ගබඩාවක් සමඟ. අපි ඔබේ මිලදී ගැනීම දිගු වේලාවක් බලා නොසිට ඔබ වෙත යවන්නෙමු. ඔබ ඇණවුම් කරන විට සමහර නිෂ්පාදන අතින් සාදනු ලැබේ. මේවා නැව්ගත කිරීමට අමතර වැඩකරන දින 5 ක් ගතවනු ඇත. භාරදුන් පසු අත්සනක් අවශ්‍ය වේ.

ඇමරිකාව: 1-5 දින. යුරෝපය: දින 1-5. ආසියාව: දින 5-10. අප්රිකාව: දින 5-10. ඕස්ට්රේලියාව: දින 5-10.

සියලුම ඇණවුම් සඳහා නැව්ගත කිරීම නොමිලේ.